Löv-rävar

En lite närmare titt på en av rävarna.

Här har några rävar kommit upp på fönstret.

Resultatet!