NO – Kroppen

Denna kroppen har eleverna gjort tillsammans, den hänger nu i grupprummet för att bli fylld med inre organ.

Vi har tillsammans skapat ett skelett

Här är det en grupp som gjort sin presentation digitalt.

Juni och bila har en presentation inför klassen. –